Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Ngày 11/11, huyện Đầm Hà đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Tới dự có đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, đại diện Sở LĐTB&XH tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, đơn vị trường học.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hàng năm trên phạm vi toàn quốc. Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, Tháng hành động bình đẳng giới là đợt cao điểm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia đồng bộ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân, đặc biệt là nam giới cùng chung tay thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhất là trong việc xoá bỏ bất bình đẳng giới; góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới luôn được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, kịp thời. Qua đó vai trò, vị trí của phụ nữ ngày càng nâng lên. Phụ nữ không chỉ là trụ cột trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc mà còn giữ vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy phát triển các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, được độc lập về kinh tế, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng trong xã hội và gia đình.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện nhấn mạnh: Công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới là chính sách lớn và nhất quán của Đảng, Nhà nước, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế – xã hội và cộng đồng. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp úy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao năng lực, nhận thức của công tác bình đẳng giới; quan tâm phát triển cán bộ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia học tập, phát huy sở trường công tác; nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động việc làm, giáo dục; vận động, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng lao động nữ thành lập ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại đơn vị; huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Thi tìm hiểu kiến thức giữa các thành viên CLB Nam giới tham gia phòng, chống bạo lực giới xã Quảng Lợi

Tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống bạo lực và bình đẳng giới

Ngay sau lễ phát động, các thành viên CLB Nam giới tham gia phòng, chống bạo lực giới xã Quảng Lợi đã tham gia tuyên truyền, thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và các em học sinh tham gia.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)