Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phát động phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” trong lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Đầm Hà

Vừa qua, Ban chỉ huy quân sự huyện Đầm Hà đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” trong lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn. Tham dự có các lãnh đạo của BCH quân sự huyện và các khối dân quân tự vệ.

Năm 2022, lực lượng vũ trang huyện Đầm Hà đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, đồng thời tập trung lãnh đạo và tổ chức phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” trong lực lượng tự vệ gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, như: Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững; phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua trên lĩnh vực khác của huyện; tham gia hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Phát huy vai trò phối hợp của lực lượng dân quân tự vệ với các lực lượng khác trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng – an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng dân quân tự vệ; nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ; thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo số lượng, chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua huấn luyện

Đại biểu tham dự hội nghị

Phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” gắn liền với phong trào thi đua quyết thắng hằng năm của LLVT huyện. Hằng năm, căn cứ vào chủ đề công tác năm và yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương để xây dựng nội dung phát động phong trào thi đua. Tổng kết, đánh giá và khen thưởng phong trào thi đua cùng với hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương hằng năm của LLVT huyện.

                                                                              Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)