Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà

Sáng ngày 28/9, huyện Đầm Hà đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023); 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện Đầm Hà (28/10/1948 – 28/10/2023).

Dự Lễ phát động có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện; là dịp để tổng kết, nhìn nhận, đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được qua 60 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, những đóng góp to lớn và vị thế rất quan trọng đối với sự phát triển chung của đất nước; đồng thời khẳng định những thành tựu nổi bật, những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Đầm Hà đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động

Để phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh, 75 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Đầm Hà đạt hiệu quả thiết thực, chuyển biến sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân và cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện cần bám sát chủ đề “Khơi dậy khát vọng xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ủy ban nhân dân huyện, các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cụ thể hóa kế hoạch của Huyện ủy phù hợp với điều kiện thực tiễn, lựa chọn các nội dung, nhiệm vụ thiết thực để tập trung tổ chức thực hiện: Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính, thu hút đầu tư; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền số, xã hội số; xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, 2023 của địa phương, cơ quan, đơn vị, làm tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Đại biểu dự Lễ phát động

Phong trào thi đua sẽ được bắt đầu từ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và khởi nguồn là từ người đứng đầu các các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và địa phương. Các đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị mình; lựa chọn, triển khai xây dựng ít nhất 1 mô hình tiêu biểu, 1 công trình thiết thực chào mừng .

Gắn việc thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh, 75 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Đầm Hà với việc tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động được Trung ương, tỉnh, phát động và đang triển khai trên địa bàn huyện: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào thi đua“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; “Doanh nghiệp giỏi”, “Doanh nhân tiêu biểu”; “Công nhân tiên tiến tiêu biểu”; “Dân vận khéo”; “Xã, phường, thị trấn văn minh”… Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, từng gia đình, từng người dân; khơi dậy ý thức tự giác, tính tích cực sáng tạo của quần chúng Nhân dân, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện phát động phong trào thi đua

Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện kêu gọi cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, phát huy tinh thần thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, tổ chức triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, sâu rộng, thực chất, bám sát thực tiễn cơ sở với nhiều nội dung và hình thức mới, coi trọng chất lượng và hiệu quả; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra như: tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90% trở lên, trong đó: 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm: 80% trở lên, trong đó: 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp hàng năm từ 4% trở lên; huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. Năm 2023 phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản tăng 17,5% trở lên. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, TTCN, xây dựng tăng 22,6% trở lên. Giá trị doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch tăng 16,3% trở lên.Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 17% so với kế hoạch tỉnh giao. Huyện không còn hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt khoảng 3.950 USD /người/năm.

Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh, 75 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà sẽ diễn ra từ nay đến hết tháng 10 năm 2023.

                                     Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)