Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Nông thôn mới trên vùng đất anh hùng

Trong 8 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể và nhân dân xã Đại Bình luôn đoàn kết, nỗ lực, tranh thủ mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng, đến nay Đại Bình đã hoàn thành 20/20 tiêu chí 53/53 chỉ tiêu, trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Đại Bình đã tập trung tuyên truyền để người dân hiểu và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên từ xã đến thôn, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã, sự tiên phong đi đầu của mỗi cán bộ, đảng viên. Xác định “việc nào dễ làm trước, việc nào khó làm sau”, tổ chức các cuộc họp để lấy ý kiến đóng góp, những cách làm hay, sáng tạo của cán bộ, người dân; phân tích cụ thể, chi tiết những khó khăn, thuận lợi và những lợi ích cũng như trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Việc quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành kịp thời, đầy đủ. Công tác đào tạo, tập huấn luôn được quan tâm, xã phát huy tối đa dân chủ ở cơ sở, tiến hành rà soát và ưu tiên giành nguồn lực thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng như hệ thông giao thông, thủy lợi, thiết chế văn hóa và các công trình phục vụ đời sống dân sinh.

Trong 8 năm qua Đại Bình đã phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực để tập trung triển khai xây dựng và hoàn thành 110 công trình gồm 6 nhà văn hóa thôn, 96 tuyến đường giao thông 5 tuyến kênh mương cấp 3, 2 đập thời vụ và hệ thống thoát nước thải nông thôn. Đến nay xã có 11,5 km đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện đã bê tông hóa; 100% đường trục thôn và đường liên thôn đã bê tông đạt chuẩn theo quy định; 9,81 km đường ngõ, xóm và 3,45 km đường nội đồng bê tông hóa ; 100% hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia; 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia; 6/6 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định, xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến tận các thôn, phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn.

Xác định người dân đóng vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, Đại Bình đã huy động được sức dân tham gia thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay nhân dân đã hiến: 29.326,4m2 đất, 367 cây cối các loại, 97,8m tường bao, đóng góp 6.964 ngày công để xây dựng các công trình nông thôn; tham gia quỹ chung tay xây dựng NTM: 24.000.000đ; đóng góp lắp điện chiếu sáng tại 04 thôn với 08 tuyến đường với tổng chiều dài 5,9 km, xã vận động xã hội hóa trồng 3.000 m cây bóng mát, trên 700 m hàng rào xanh tại nhà văn hóa thôn Nhâm Cao và thôn Bình Minh.

Người dân Đại Bình phát triển mô hình vườn mẫu

Trong phát triển kinh tế, nhân dân xã Đại Bình đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế theo hướng trang trại, gia trại, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản như nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi cá lồng bè, nuôi ngao, nghêu trên biển, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân 6,06%/ năm. Nếu như năm 2010 thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ đạt 10,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 15,54%,thì đến năm 2018 thu nhập bình quân đầu người đã đạt 35,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%. Thực hiện tiêu chí số 20 về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu,  xã đã tập trung triển khai thực hiện tại 6/6 thôn. Ngoài việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, các thôn tiến hành trồng cây bóng mát, hoa dọc các tuyến đường, cắt tỉa hàng rào xanh,  lắp điện chiếu sáng, thành lập tổ thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng các cổng thôn, cổng nhà văn hóa. Đến nay xã có 3/6 thôn đạt tiêu chí khu dân cư thôn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 50%, có 537/630 hộ đạt hộ gia đình kiểu mẫu đạt 85,2%, có 50/86 vườn  đạt vườn mẫu.

Cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp

Đại Bình hôm nay đã có sự đổi thay từng ngày, vùng đất anh hùng trong kháng chiến, nay đã mạnh mẽ vươn mình trong thời kỳ đổi mới. Với những chủ trương chính sách đúng đắn và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, Đại Bình đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đại Bình đang nỗ lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí và phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

                       Mai Thắm  – Quốc Nghị(Trung tâm TT&VH Đầm Hà)

Trả lời