Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Nông dân trong huyện tập trung chăm sóc lúa mùa

Vụ mùa năm 2021, huyện Đầm Hà đã tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động cung ứng giống, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, tuyên truyền vận động nhân dân chủ động làm đất nên việc gieo trồng vụ mùa được triển khai khẩn trương đảm bảo khung thời vụ tốt nhất. Hiện nay bà con nông dân đang tích cực chăm sóc, thường xuyên bám sát đồng ruộng đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Vụ mùa năm nay toàn huyện gieo cấy lúa mùa ước đạt 2.137 ha, đạt 101,8%KH bằng 105,1%CK, trong đó diện tích gieo sạ là 1.751,5 ha, diện tích cấy 385,5 ha. Cơ cấu giống lúa được sử dụng chủ yếu là các giống lúa thuần như  bao thai, hương thơm, lúa nếp và một số giống lúa lai…

Ngay sau khi gieo cấy song, bà con nông dân đã tập trung bón phân, làm cỏ, sục bùn để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Các cơ quan chuyên môn của huyện đã phối hợp với các xã hướng dẫn nông dân chăm bón đảm bảo cân đối lượng phân để lúa cứng cây chống chịu sâu bệnh, hiện đang là thời điểm cây lúa sinh trưởng và phát triển mạnh. Các trà lúa mùa sớm, lúa trung vụ do gieo cấy sớm để trồng vụ đông nên thời điểm này lúa đang làm đòng, một số diện tích đã bắt đầu trổ bông. Qua thăm đồng cho thấy trên một số diện tích đã xuất hiện các đối tượng sâu bệnh hại như đạo ôn, khô vằn, sâu cuốn lá…bà con nông dân đã tích cực phòng trừ không để lây lan ra diện rộng.

Lúa mùa sớm đã trổ bông

Cùng với chăm sóc lúa, bà con nông dân cũng đang tập trung chăm sóc các cây hoa màu, phấn đấu có một vụ sản xuất thắng lợi, đạt năng suất và sản lượng cao.

                                               Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)

Trả lời