Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Nghe báo cáo đề cương, nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch nông thôn tại các xã trên địa bàn huyện

Sáng ngày 3/3, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về báo cáo đề cương, nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch nông thôn tại các xã trên địa bàn huyện giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt đánh giá thực trạng xây dựng NTM của các xã đến năm 2020. Đánh giá mức độ phù hợp phát triển kinh tế xã hội của xã với tình hình thực tế và định hướng phát triển của huyện đến năm 2030. Xây dựng phát triển nông thôn cấp xã theo định hướng phát triển giai đoạn mới có hạ tầng kết nối đồng bộ, tiếp cận với phát triển đô thị và đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch. Theo đó, đặt ra yêu cầu cần phải xây dựng phương án quy hoạch mang tính tổng thể, kết nối phù hợp với các chiến lược của địa phương, của huyện. Bố trí sử dụng đất với các chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phục vụ trực tiếp cho xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả và tính bền vững về sinh thái trong sử dụng đất và các nguồn tài nguyên khác phục vụ sản xuất của người dân. Quy hoạch hạ tầng cơ sở trên địa bàn xã theo hướng đồng bộ, phát triển có sự chọn lọc và kế thừa hệ thống cơ sở hạ tầng hiện tại….

Các đại biểu tham gia ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến để đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện và chỉnh sửa kế hoạch mang tính khả thi hơn, phù hợp với các quy định chung. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các vấn đề khó khăn vướng mắc, định hướng, tiến độ thực hiện các quy hoạch.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã triển khai, điều chỉnh quy hoạch theo luật quy hoạch trên tinh thần bám sát vào quy hoạch vùng huyện điều chỉnh, quy hoạch xây dựng NTM, quy hoạch sử dụng đất đã duyệt, quy hoạch điều chỉnh mở rộng thị trấn và các quy hoạch phân khu, giai đoạn quy hoạch đồng bộ với quy hoạch thị trấn,vùng huyện. Liên quan đến định hướng mở rộng trung tâm xã, xã sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn để đề xuất quy hoạch trung tâm xã đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới, đồng bộ về hạ tầng kĩ thuật, xã hội, đảm bảo đúng với mục tiêu quy hoạch nông thôn. Đối với điểm dân cư thôn, cần rà soát kỹ và dành quỹ đất cho phát triển sản xuất. Đồng bộ phát triển giao thông xã, thôn, khu sản xuất tập trung. Huyện sẽ thành lập tổ công tác do phòng Kinh tế – Hạ tầng chủ trì cùng các phòng ban chuyên môn hỗ trợ cho các xã hoàn thành quy hoạch. Các xã cần hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục gửi về đơn vị tư vấn chậm nhất trước ngày 15/3 và hoàn thiện quy hoạch vào cuối tháng 4/2022.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)