Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Dân vận khéo ở xã Đầm Hà

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn xã Đầm Hà được các Cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trên các lĩnh vực, được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia; nhiều mô hình lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, đã tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong lĩnh vực kinh tế, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, khéo tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy được tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống các tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng dân quân tự vệ, bảo vệ an ninh trật tự. Điển hình như mô hình tổ nhân dân tự quản về ANTT trên biển xã, duy trì 42 thành viên, chủ yếu là ngư dân địa phương làm việc trên các tàu có công suất từ 40cv trở lên. Theo đó, các thành viên trên các phương tiện thủy vươn khơi bám biển, phải thường xuyên thông báo tình hình trên biển qua hệ thống thông tin liên lạc trên tàu. Nhờ đó, các vụ tranh chấp, mâu thuẫn, sự cố cần cứu nạn, cứu hộ… được giải quyết kịp thời. Để bảo đảm an toàn, an ninh đối với các phương tiện nhỏ, hoạt động ven bờ, neo đậu tập trung, cố định, các thành viên trong tổ sẽ thay phiên làm nhiệm vụ trông coi bảo vệ. Tổ cũng sẽ phân công thành viên phối hợp chặt chẽ với công an và dân phòng xã thường xuyên tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm và tệ nạn xã hội… tại các khu vực đầm bãi nuôi trồng thủy sản.

Trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, xã triển khai thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, vì nhân dân phục vụ” phát huy hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. MTTQ và các đoàn thể đã vận động nhân dân đóng góp ý kiến về xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao ý thức tự quản của cộng đồng dân cư; vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được phát huy, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước.

Nhân dân tham gia hiến đất, vật kiến trúc tham gia xây dựng NTM

Đặc biệt, trong chương trình xây dựng NTM, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Do vậy, người dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi của bản thân, gia đình để cùng chung sức tham gia xây dựng NTM. Từ sự vào cuộc của các đoàn thể và thông qua công tác “dân vận khéo”  những công việc của chương trình xây dựng NTM  từng bước được triển khai kịp thời, hiệu quả. Một số nhiệm vụ ban đầu được xác định là khó khăn, như: Làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, thu nhập của người dân, vệ sinh môi trường… đã được người dân nhiệt tình hưởng ứng và trở thành phong trào thi đua giữa các thôn. Mọi công việc như: Đầu tư phát triển sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, cải tạo vườn tạp, hiến đất, hiến tài sản, đóng góp tiền của, ngày công cho xây dựng NTM đều được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Trong năm 2021 vừa qua, đã có 168 hộ tham gia hiến đất, cây cối h oa màu, vật kiến trúc…ước tính giá trị trên 2 tỷ đồng. Đến nay, xã đã đạt 4/4 tiêu chí và 13/13 chỉ tiêu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn xã thực sự đi vào đời sống xã hội; trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Qua đó đã góp phần khơi dậy được tinh thần thi đua yêu nước, tập hợp được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

                                               CTV Minh Hải ( Đoàn xã Đầm Hà)

Trả lời