Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ngày hội Đại đoàn kết ở phố Chu Văn An – thị trấn Đầm Hà

Ngày 13/11/2022, Ban MTTQ phố Chu Văn An – thị trấn Đầm Hà đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 (1930-2022). Tới dự có đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân phố Chu Văn An đã cùng ôn lại 92 năm  truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam. Những năm qua, Ban MTTQ khu phố  đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực tham gia phát triển kinh tế, đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, số hộ khá, giàu tăng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, công tác khuyến học, khuyến tài, nhân đạo từ thiện được thực hiện có hiệu quả.

Thời gian tới, nhân dân khu phố Chu Văn An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; phấn đấu xây dựng gia đình văn hoá, đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; tích cực phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển văn minh.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả phố Chu Văn An đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, Ban công tác Mặt trận, nhân dân khu phố Chu Văn An  sẽ thiếp tục phát huy khối đại đoàn kết tại khu dân cư; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, dọn dẹp vệ sinh môi trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa; đảm bảo an ninh, trật tự, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; vận động nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế.

Khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu

Tiết mục văn nghệ.

Quốc Nghị