Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

MTTQ thị trấn Đầm Hà tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 9/3, Ủy ban MTTQ thị trấn Đầm Hà đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2024- 2029. Dự đại  hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Đầm Hà và các đại biểu tiêu biểu đại diện cho Nhân dân trên địa bàn thị trấn Đầm Hà.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban MTTQ huyện và của Đảng ủy thị trấn Đầm Hà, Ủy ban MTTQ thị trấn Đầm Hà đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là mở rộng, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhất là 3 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” “Ngày vì người nghèo”. Qua đó khơi dậy mạnh mẽ được tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cộng đồng tham gia phát triển kinh tế  – xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Bùi Việt Hưng, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn khóa VII thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ, MTTQ thị trấn Đầm Hà và các thành viên đã phối hợp với UBND thị trấn Đầm Hà tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, thực hiện GPMB để triển khai các công trình chỉnh trang đô thi, trong đó đã có 303 hộ hiến đất với diện tích 17.732 m2; vật kiến trúc các loại 263m2, tổng giá trị nhân dân tham gia xây dựng các công trình là trên 2.603 triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai 59 công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn thị trấn; phối hợp cùng với các tổ chức chính trị xã hội phát động các phong trào thi đua, hướng các hoạt động về khu dân cư, qua đó góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Lãnh đạo thị trấn Đầm Hà phát biểu tại Đại hội

MTTQ đã phối hợp với chính quyền thành lập 10 tổ công nghệ số cộng đồng; chủ động, sáng tạo, phối hợp với UBND thị trấn kêu gọi Nhân dân ủng hộ công tác phòng chống dịch covid – 19, vận động Nhân dân ủng hộ tháng cao điểm phòng chống dịch covid – 19 trên 57 triệu đồng, mua kittest trên 35 triệu đồng; vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 82 triệu đồng, quỹ vì người nghèo trên 56 triệu đồng; thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ thị trấn và Ban công tác mặt trận khu phố trong công tác giám sát đối với các cơ quan Nhà nước, các đại biểu dân cử, cán bộ, công chức trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, bầu cử trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2020 – 2022 và 2022 – 2025; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; nhân đạo từ thiện, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Từ kết quả của các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã tạo được niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền. Đến nay 100% khu phố trên địa bàn đạt khu phố văn hóa tiêu biểu cấp huyện; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,4%. Trên địa bàn thị trấn không còn hộ nghèo.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2024 – 2029, phấn đấu 100% khu phố triển khai đầy đủ 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hàng năm 10/10 khu phố tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” có cả phần lễ và phần hội; phấn đấu xây dựng mỗi khu phố hình thành ít nhất 1 tổ, nhóm tự quản trong thực hiện “khu dân cư tự quản, an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp”; 97% gia đình trở lên đạt gia đình văn hóa; Phối hợp tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đảm bảo đúng luật và tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

35 ủy viên khóa VIII ra mắt Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Đổi mới”, Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ thị trấn Đầm Hà  nhiệm 2024 – 2029 gồm 35 ủy viên, thống nhất cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tại phiên họp thứ nhất Ủy ban MTTQ thị trấn Đầm Hà đã hiệp thương cử 3 đồng chí vào Ban Thường trực và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn, đồng chí Bùi Việt Hưng, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị trấn Đầm Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Đầm Hà tặng hoa chúc mừng Đại hội

UBND thị trấn khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2019 – 2024

                                             Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)