Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lễ công bố Quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Bảo Linh

Chiều ngày 9/6/2020, LĐLĐ huyện tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đoàn viên công đoàn và Quyết định thành lập công đoàn cơ sở, công nhận Ban Chấp hành lâm thời. Dự buổi Lễ công bố Quyết định có đồng chí Dương Văn Tô, Chủ tịch LĐLĐ huyện, lãnh đạo và toàn thể công nhân lao động trong Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Bảo Linh.

Tại buổi Lễ, LĐLĐ huyện đã công bố quyết định công nhận 16 CNLĐ của Công ty vào tổ chức Công đoàn; Quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Bảo Linh và công nhận Ban Chấp hành lâm thời gồm 03 đồng chí; đồng chí Nguyễn Xuân Bình giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Dương Văn Tô, Chủ tịch LĐLĐ huyện chúc mừng Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Bảo Linh chính thức được thành lập và đi vào hoạt động; đồng chí đề nghị Ban Giám đốc Công ty quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn cơ sở hoạt động đạt hiệu quả, đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở phải chủ động xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành; xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở với Ban Giám đốc Công ty; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại định kỳ tại Công ty và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNLĐ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Trao QĐ công nhận CĐCS và QĐ công nhận BCH lâm thời cho CĐ Công ty TNHH XD, TM&DV Bảo Linh

LĐLĐ huyện trao QĐ công nhận đoàn viên và huy hiệu CĐ cho các đoàn viên CĐ Công ty

Thay mặt Ban Chấp hành lâm thời, đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cảm ơn sự quan tâm của LĐLĐ huyện và Ban Giám đốc Công ty đã quan tâm tạo điều kiện cho việc thành lập Công đoàn cơ sở tại Công ty và hứa sẽ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà