Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 9/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận, thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XXV; Quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 11/1/2011 của Huyện ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Đầm Hà giai đoạn 2010 – 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với nội dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời tham gia ý kiến về bố cục và một số nội dung nhằm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền và đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Các đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị

Về Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 11/1/2011 của Huyện ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Đầm Hà giai đoạn 2010 – 2020, sau 10 năm triển khai thực hiện, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung;  một số dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sản xuất, chế biến theo tiêu chuẩn sạch, hữu cơ được triển khai và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn huyện như: Dự án nông nghiệp công nghệ cao trong nhà lưới của Công ty cổ phần thương mại và XD Đầm Hà; Tập đoàn Việt Úc đã xuất bán giống Tôm sản xuất tại Quảng Ninh ra thị trường với sản lượng ước tính 500 triệu giống mỗi năm; Dự án sản xuất giống cá biển của HTX Bắc Việt…Chương trình OCOP được triển khai hiệu quả. Hiện nay có 18 cơ sở đăng ký tham gia phát triển sản phẩm OCOP; 27/27 sản phẩm đã có nhãn mác, bao bì, trong đó 11 sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy đăng ký nhãn hiệu, các sản phẩm còn lại đang trong quá trình hoàn thiện. Đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,33 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ giảm xuống còn 0,45%. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với với nội dung đa dạng, phong phú, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Trong 10 năm, tổng kinh phí huy động cho xây dựng nông thôn mới đạt 4.334.936 triệu đồng, trong đó: Nguồn ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho chương trình là 484.113 triệu đồng; vốn lồng ghép 693.980 triệu đồng; vốn tín dụng 958.491 triệu đồng; vốn doanh nghiệp 136.506 triệu đồng; cộng đồng dân cư 2.052.117 triệu đồng; vốn khác 9.729 triệu đồng. Đến nay, toàn huyện có 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; cùng với xã Quảng Lâm đạt 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu (đã và đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận). Huyện đạt 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu; xây dựng 36 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 575 vườn đạt chuẩn nông thôn mới, 4.978 hộ gia đình đạt gia đình kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị, trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, đề nghị Văn phòng Huyện ủy và các đơn vị liên quan tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ để sớm ban hành, đưa vào hoạt động có hiệu quả; tiếp tục cập nhật, bổ sung đánh giá, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Huyện ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2025. Đồng chí nhấn mạnh: mục tiêu là đến năm 2025, huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu do đó trong thời gian tới, các cấp, ngành, các đơn vị cần tập trung rà soát, xác định các mục tiêu, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện; tăng cường sự phối hợp, thống nhất, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí của chương trình. Trong đó, trước mắt là xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)