Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lấy ý kiến về quy hoạch vùng và quy hoạch xây dựng, mở rộng thị trấn Đầm Hà

Ngày 24/9, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ  tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến về quy hoạch vùng và quy hoạch xây dựng, mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2030.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn có liên quan và các xã, thị trấn đã nghe đơn vị tư vấn Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị của Bộ xây dựng báo cáo về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch xây dựng, mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2030.Theo đó, đơn vị tư vấn đưa ra phương án để định hướng việc phát triển vùng; dự báo phát triển đô thị; tầm nhìn, chiến lược phát triển đô thị; không gian, quy mô ranh giới đô thị loại IV của huyện; kế hoạch thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế và đề xuất các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực du lịch, công nghiệp, hạ tầng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia một số ý kiến về vị trí, quy mô bố trí các khu chức năng; đinh hướng, khoanh vùng phát triển.v.v.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, đơn vị tư vấn tiếp thu, rà soát, điều chỉnh, sớm hoàn thiện quy hoạch để trình tỉnh phê duyệt.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)