Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

HỘI LHPN PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM Y TẾ TỔ CHỨC TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ – KHHHGĐ

Thực hiện chương trình phối hợp liên ngành giữa Hội LHPN và ngành Dân số về công tác dân số – KHHGĐ, Vừa qua Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, hội LHPN huyện Đầm Hà đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà tổ chức tập huấn về công tác dân số – KHHGĐ cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được cập nhật các chính sách pháp luật liên quan đến công tác Dân số – KHHGĐ như Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2003; Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số; Nghị định 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ về sửa đổi khoản 6 Điều 2 “Những trường hợp không vi phạm quy định sinh 1 hoặc 2 con” thuộc Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010; Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế; Quy định 102/QĐ/TW ngày 15/11/2020 của Ban chấp hành TW Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên; Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới…

Báo cáo viên trao đổi nội dung về công tác dân số – KHHGĐ

Sau khi được báo cáo viên cung cấp các thông tin về chính sách dân số – KHHGĐ hiện hành, các học viên cũng đã sôi nổi thảo luận về những khó khăn vướng mắc cũng như những kinh nghiêm hay trong quá trình thực hiện công tác dân số – KHHGĐ ở cơ sở. Thông qua những nội dung đã cùng trao đổi, chia sẻ tại buổi tập huấn, sẽ góp phần giúp cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ thực hiện ngày càng tốt hơn công tác truyền thông dân số – KHHGĐ tại địa phương.

Ánh Tuyết – Trung tâm Y tế Đầm Hà