Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri phố Minh Khai đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tối ngày 29/3, tại phố Minh Khai, UBND phối hợp với Ủy ban MTTQ thị trấn Đầm Hà đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, cử tri phố Minh Khai thị trấn Đầm Hà đã được nghe danh sách những người ứng cử, tiêu chuẩn chung của người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tiểu sử giới thiệu về quá trình, học tập, công tác, làm việc của các ứng cử viên. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trên địa bàn phố Minh Khai có 4 người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND các xã thị trấn, trong đó có 3 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị trấn Đầm Hà và 1 người được giới thiệu ứng cử HĐND xã Quảng An, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử tri đánh giá cao về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của các ứng cử viên

Cử tri phố Minh Khai đánh giá cao về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của các ứng cử viên, luôn sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Bản thân những người ứng cử và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Các cử tri mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, mang tâm huyết, trí tuệ của mình góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển.

Bà Trần Thị Minh, đại diện cho những người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn Đầm Hà phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, những người tham gia ứng cử đã cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, đồng thời sẽ tiếp thu các ý kiến, nguyện vọng của cử tri để bổ sung vào chương trình công tác của mình, tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, cống hiến sức mình cho sự phát triển của huyện nhà.

100% cử tri có mặt đã biểu quyết tín nhiệm giới thiệu 4 người cư trú tại phố Minh Khai tham gia ứng đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                                             Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)

Trả lời