Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lãnh đạo huyện tiếp công dân định kỳ tháng 5

Ngày 4/5/2022, đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan liên quan.

Tại buổi tiếp, đã có 01 công dân kiến nghị, phán ánh lên các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì buổi tiếp công dân

Sau khi nghe nội dung công dân trình bày và ý kiến thảo luận của Ban tiếp công dân huyện, đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện đã giao các phòng, ngành của huyện tiếp nhận, nghiên cứu nội dung, ý kiến phản ánh của công dân, tham mưu hướng giải quyết thỏa đáng, trả lời cho công dân theo quy định của pháp luật.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH