Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lãnh đạo huyện tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021

Thực hiện quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; sáng ngày 15/5/2021, tại trụ sở Tiếp công dân huyện, các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy; Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì tiếp công dân định kỳ theo quy định. Dự có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại buổi tiếp công dân, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tiếp 7 lượt công dân đến từ các xã, thị trấn với các ý kiến, kiến nghị chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, quy định về khai thác thủy sản tại các khu vực bãi bồi, đất rừng phòng hộ ven biển. Các nội dung công dân ý kiến, kiến nghị đã được các cơ quan chuyên môn của huyện báo cáo, giải trình và trả lời công dân ngay tại phiên tiếp dân. Đối với các nội dung công dân kiến nghị tại kỳ tiếp công dân trước, các cơ quan, đơn vị liên quan đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo huyện và thông tin đến công dân về kết quả, tiến độ thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp công dân

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của công dân và trả lời của các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ quy định pháp luật để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân đúng quy định; Ban tiếp công dân huyện rà soát toàn bộ nội dung đơn thư công dân kiến nghị, tham mưu UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị của huyện trả lời công dân theo quy định.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà