Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lãnh đạo huyện kiểm tra tiến độ các công trình hỗ trợ nguồn ngân sách tỉnh

Sáng ngày 4/6/2020, đoàn kiểm tra của huyện do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ thi công các công trình hỗ trợ nguồn ngân sách tỉnh trên địa bàn huyện. Cùng đi có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy và đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế tại các công trình Đầu tư cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh; công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 18 đến khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực thủy sản cấp tỉnh; công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Hồ chứa nước Tân Bình và công trình chỉnh trang đô thị thị trấn Đầm Hà.

Công trình đầu tư cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao cấp tỉnh đang được nhà thầu tích cực triển khai

Hiện nay các công trình đang được nhà thầu và đơn vị thi công tích cực triển khai thực hiện các hạng mục; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện chủ động kiểm tra, giám sát quá trình thi công đảm bảo chất lượng công trình, tích cực giải ngân vốn theo đúng kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình

Qua kiểm tra thực tế các công trình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện cần tích cực đôn đốc nhà thầu và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục của công trình để đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch; cần giám sát, kiểm tra thường xuyên đối với các công trình để đảm bảo chất lượng; các xã có công trình triển khai trên địa bàn cần tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện để giải quyết các vướng mắc tạo thuận lợi cho quá trình thi công; các đơn vị thi công cần đảm bảo chất lượng và an toàn lao động trong quá trình triển khai thực hiện các công trình.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà