Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lãnh đạo Công an huyện Đầm Hà phổ biến, quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện uỷ về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện 2022

Ngày 11/3, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Quy định, Nghị quyết, Chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh và huyện. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt 10 nội dung gồm các Chỉ thị, Quy định, Nghị quyết, Chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện. Theo sự phân công của Ban Tổ chức Hội nghị, đồng chí Thượng tá Hoàng Minh Sơn – Phó Trưởng Công an huyện Đầm Hà đã phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 07/01/2022 của BTV Huyện ủy về lãnh đạo công tác an ninh, trật tự năm 2022.

Đ.c Hoàng Minh Sơn – Phó CAH phổ biến tại Hội nghị

Nội dung trình bày của đồng chí Thượng tá Hoàng Minh Sơn – Phó Trưởng Công an huyện có 2 phần chính, gồm: Một là Bối cảnh, tình hình cần thiết ban hành Chỉ thị về công tác đảm bảo ANTT năm 2022; Hai là những nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 07/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Hội nghị được tổ chức truyền trực tuyến đến điểm cầu các xã- thị trấn

Tại nội dung thứ nhất, đồng chí Phó Trưởng Công an huyện đã đánh giá tóm tắt tình hình liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, địa bàn toàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện Đầm Hà nói riêng trong năm 2021; dự báo tình hình trong năm 2022, qua đó để thấy được sự cần thiết và những cơ sở để ban hành Chỉ thị số 12-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Ở nội dung thứ hai, đồng chí Hoàng Minh Sơn danh phần lớn thời gian để trình bày 09 vấn đề chính trong Chỉ thị số 12-CT/HU mà Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ ra để các đại biểu tham dự Hội nghị nắm được và triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Trong thời gian 45 phút, đồng chí Thượng tá Hoàng Minh Sơn đã truyền đạt được những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 12-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ Đầm Hà về lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT năm 2022 để các đại biểu dự Hội nghị nắm được, thực hiện trong thời gian tới./.

Công an huyện Đầm Hà

Trả lời