Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lãnh đạo huyện kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh và dập dịch rầy nâu trên lúa xuân

Trước thực trạng sâu bệnh đang phát triển gây hại trên lúa xuân, đặc biệt là dịch rầy nâu, ngày 15/5/2019, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng trừ dịch bệnh gây hại và dập dịch sâu rầy trên lúa xuân tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Cùng đi có lãnh đạo phòng NN&PTNT, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy và các cơ quan chuyên môn đã đi kiểm tra tình hình dịch bệnh trên lúa xuân ở các xã Đầm Hà, Quảng Tân, Quảng An và Quảng Lợi. Hiện nay, diện tích lúa xuân trên địa bàn huyện bị nhiễm sâu rầy 301ha, bệnh khô vằn 105ha, sâu cuốn lá nhỏ 270ha và bệnh đạo ôn cổ bông diện tích nhiễm nhẹ 10 ha… Sau khi phát hiện các diện tích lúa xuân trên địa bàn huyện bị nhiễm sinh vật hại, nhất là rầy lưng trắng thì Phòng  NN&PTNT, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện đã gửi thông báo hướng dẫn phòng chống các đối tượng dịch hại tới các xã, thị trấn; tổ chức tư vấn, hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp xử lý các đối tượng sâu bệnh hại, đặc biệt là sâu rầy trên lúa xuân. Các xã đã tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh của các thôn về tình hình dịch bệnh hại trên lúa, cách phòng trừ sâu rầy, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn và các sinh vật hại khác trên lúa; tuyên truyền, vận động các hộ nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tích cực phun thuốc phòng trừ sâu bệnh trên các diện tích lúa của gia đình. Nhờ làm tốt công tác phòng trừ nên ở nhiều diện tích lúa bị nhiễm sinh vật hại, đặc biệt rầy lưng trắng nặng đến nay đã được phun trừ và lúa phát triển bình thường.

Nông dân các xã, thị trấn tích cực phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy kiểm tra chỉ đạo công tác dập dịch sâu rầy trên lúa xuân tại các xã, thị trấn

Sau khi đi kiểm tra diện tích lúa bị sâu hại và công tác dập dịch sâu rầy tại các xã đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các xã, thị  trấn và nhất là các thôn, bản tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, nhất là đối với diện tích vừa bị dịch rầy nâu. Hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc cây lúa sau dịch để lúa trổ bông và tăng cường phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Tuyên truyền bà con nông dân thực hiện chăm sóc và phòng trừ theo đúng hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp; tuyên truyền bà con nông dân giữ vệ sinh đồng ruộng. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc lúa sau khi dập được dịch rầy nâu và phòng trừ các loại sâu bệnh từ nay đến cuối vụ. Trung tâm Thủy lợi, giao thông và môi trường phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra, điều tiết đủ nước, nhất là đối với các xã ở cuối nguồn để cây lúa phát triển tốt. Trung tâm Truyền thông và văn hóa phối hợp cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức Chính trị – xã hội huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân 2019.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà