Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy đối thoại với các hộ dân có kiến nghị liên quan đến đất đai

Sáng ngày 15/5, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với 2 hộ dân có kiến nghị các nội dung liên quan đến vấn đề đất đai. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị, cùng dự có lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo UBND xã thị trấn có công dân kiến nghị.

Tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã nghe hộ gia đình là ông Đinh Quang Tần, phố Lỷ A Coỏng thị trấn Đầm Hà trình bày nội dung kiến nghị liên quan đến việc gia đình đề nghị được bồi thường diện đất khu vực Hạt Kiểm lâm cũ và  nghe ông Lê Bá Huân ở thôn Đồng Tâm xã Dực Yên kiến nghị liên quan đến việc tranh chấp đất đai của gia đình. Các cơ quan chuyên môn của huyện đã  báo cáo làm rõ nguồn gốc các thửa đất, cung cấp hồ sơ, căn cứ pháp lý, quy trình, kết quả giải quyết đơn kiến nghị và trả lời của cơ quan chức năng đối với hộ ông Đinh Quang Tần và ông Lê Bá Huân.

Ông Lê Bá Huân, xã Dực Yên kiến nghị nội dung liên quan đến đất đai

Cơ chuyên môn trả lời làm rõ các nội dung liên quan

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của công dân, trên cơ sở xem xét hồ sơ và ý kiến phát biểu của các cơ quan chuyên môn, của lãnh đạo UBND huyện, kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy đề nghị đối với trường hợp của ông Đinh Quang Tần các cơ quan chuyên môn, thị trấn Đầm Hà cần phối hợp rà soát lại hồ sơ, xác định nguồn gốc thửa đất từ năm 2003 trở về trước, thu thập thông tin của các hộ sử dụng liền kề, yêu cầu gia đình ông cung cấp minh chứng pháp lý cho cơ quan chức năng. Mặc dù đã được cơ quan chức năng của huyện, tỉnh làm rõ và đã nhiều lần trả lời tuy nhiên gia đình ông Tần vẫn có đơn kiến nghị vì vậy cùng với xem xét, rà soát lại đồng chí Bí thư Huyện ủy  đề nghị các cơ quan, thị trấn Đầm Hà cần tích cực tuyên truyền các quy định của Luật đất đai để gia đình hiểu và chấp hành.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi đối thoại

Về kiến nghị của gia đình ông Lê Bá Huân đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện ra quyết định giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai theo trình tự luật khiếu nại tố cáo, việc giải quyết phải trên cơ sở các căn cứ, quy định của pháp luật, đồng thời căn cứ vào hiện trạng, bản đồ ranh giới thửa đất. Cùng với giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị MTTQ và các đoàn thể tích cực hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân.

Việc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy huyện Đầm Hà với với người dân nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề còn tồn tại, nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện từ cơ sở, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện tốt quy định số 11 – Qđi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và  xử lý những phản ánh kiến nghị của dân.

                          Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)