Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Ra mắt tổ hội nghề nghiệp trồng chế biến củ cải

Ngày 14/10, Hội Nông dân huyện Đầm Hà đã tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) và ra mắt tổ hội nghề nghiệp trồng, chế biến củ cải xã Quảng Tân. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, Khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nông dân huyện.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam.  90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, sự thông minh, sáng tạo, cần cù lao động, vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, các thế hệ nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam luôn đi theo Đảng, Bác Hồ, sẵn sàng cống hiến, hy sinh, góp phần cùng với quân dân cả nước hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, độc lập, tự do, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hội Nông dân Việt Nam, trong đó có Hội Nông dân Quảng Ninh đã vượt lên mọi khó khăn, không ngừng được củng cố, lớn mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, vận động giai cấp nông dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Góp phần vào thành tích chung của tổ chức Hội và phong trào nông dân cả nước, Hội Nông dân huyện Đầm Hà không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, vận động nông dân thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Hội nông dân huyện

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương tinh thần, nỗ lực phấn đấu, thành tích cán bộ, hội viên nông dân huyện đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân nhận thức vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và phong trào xây dựng nông thôn mới; chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhất là chính sách pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, là cầu nối giữa cấp ủy với nông dân, kịp thời nắm bắt, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, những vấn đề phát sinh trong đời sống nông dân. Hội nông dân các cấp chủ động chia sẻ, hỗ trợ mô hình mới phát triển, tạo khí thế thi đua, khuyến khích phát triển các mô hình hiệu quả. Cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò nòng cốt, nâng cao chất lượng các mô hình sản xuất nông nghiệp, trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu, hộ mẫu. Liên kết sản xuất tạo chuỗi, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, gắn làm nông nghiệp với phát triển du lịch. Xây dựng hội viên nông dân Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”. Đẩy mạnh phong trào nông dân đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tổ chức tốt các phong trào thi đua.

Ra mắt tổ hội nghề nghiệp trồng và chế biến củ cải xã Quảng Tân

Nhân dịp này, Hội Nông dân xã Quảng Tân đã ra mắt tổ hội nghề nghiệp trồng và chế biến củ cải.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Văn nghệ chào mừng

                                                    Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)