Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 28/12, HĐND xã Quảng Tân khóa II đã tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến dự có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022, nhiệm vụ giải pháp thu, chi ngân sách năm 2023; Tờ trình của UBND xã về phân bổ dự toán ngân sách năm 2023; Tờ trình của UBND xã về sử dụng nguồn tăng thu năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND xã; Báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ban kinh tế – xã hội HĐND xã.

Báo cáo của UBND xã về tình hình kinh tế-xã hội năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 nêu rõ những kết quả đã đạt được: Trong năm 2022, UBND xã đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; chủ động triển khai Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết HĐND xã, xây dựng kế hoạch kịch bản phát triển kinh tế xã Quảng Tân năm 2022 trong trạng thái bình thường mới. Các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch cùng kỳ: Giá trị sản xuất Nông, Lâm, Thủy  sản đạt 119,97 tỷ đồng, đạt 102,56% KH, tăng 11,3% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ đạt 367,63 tỷ đồng bằng 100,7% KH, tăng 12,784% so với cùng kỳ… Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhu cầu cho nhân dân được cung ứng đầy đủ, không có hiện tượng khan hiếm hàng, giá cả ổn định. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chủ động, tích cực, quyết liệt, linh hoạt; khai thác tốt các khoản thu đạt kết quả cao. Chương trình nông thôn mới được chủ động triển khai tích cực; Chương trình giảm nghèo thực hiện đồng bộ và hiệu quả: hộ nghèo giảm 17/17 hộ, đạt 100% KH huyện giao, hộ cận nghèo giảm 108/125 hộ, (KH huyện giao là 73 hộ, thực hiện 108 hộ đạt 147,9%)  hộ cận nghèo còn lại cuối năm 2022 là 32 hộ bằng 1,98%. Công tác an sinh xã hội được chăm lo đầy đủ, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động sự kiện chính trị được quan tâm. Công tác phối hợp giữa UBND huyện với MTTQ và các tổ chức chức chính trị – xã hội thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Quảng Tân đã đạt được trong năm 2022 và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, xã Quảng Tân phải tiếp tục bám sát các chương trình, mục tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các hoạt động thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững quốc phòng, an ninh, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo huyện và xã Quảng Tân tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kỳ họp đã tiến hành bầu đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                                                                                  Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)