Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V bế mạc thông qua 8 Nghị quyết

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra.

Trên cơ sở thảo luận dân chủ và xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, Hội đồng nhân dân huyện đã thống nhất thông qua 8 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về việc phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2023; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Căn cứ chiến đấu huyện Đầm Hà (giai đoạn 1); Nghị quyết về Chương trình Giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh, thương mại và dịch vụ giai đoạn năm 2016 – 2021 trên địa bàn huyện; Nghị quyết về kết quả giám sát thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 – 2020; Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa V và các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm trong các kỳ họp trước của HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Đây là những nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Là căn cứ để các cấp, các ngành, xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo, điều hành góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, cử tri và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện cần tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thích ứng linh hoạt, an toàn phòng chống dịch Covid-19; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội; phấn đấu đạt được các mục tiêu Phấn đấu giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực cả năm đạt 6.910 tỷ đồng. Trong đó: sản xuất Nông lâm thuỷ sản đạt 2.780 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp, TTCN, xây dựng đạt 2080 tỷ đồng; Thương mại – dịch vụ đạt 2050 tỷ đồng. Đẩy mạnh các giải pháp, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 241.200 triệu đồng. Phấn đấu xã Đại Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã Tân Bình, Dực Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; giảm 109 hộ nghèo và 228 hộ cận nghèo. Tieps tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)