Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 15/11, HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 17 để thảo luận và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa V

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đầm Hà; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về cho thôi thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại kỳ họp

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm tại kỳ họp

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ 17 của HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra, thông qua 3 Nghị quyết với sự đồng thuận 100% của các đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Phạm Văn Bình – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Nguyên Trưởng Phòng GD&ĐT huyện do chuyển công tác và ông Hoàng Giang – Nguyên Trưởng phòng NN&PTNT huyện về nghỉ hưu theo chế độ; bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Trần Văn Huấn – Trưởng phòng NN&PTNT huyện và ông Chu Huy Bân – Trưởng phòng GD&ĐT huyện.

     

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: UBND huyện Tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2022 của Huyện ủy Đầm Hà về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách và một số cơ chế, giải pháp điều hành ngân sách huyện năm 2023; Kế hoạch kịch bản phát triển kinh tế năm 2023, gắn với chủ đề công tác năm của huyện. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh cập nhật kịp thời công tác điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo yêu cầu, quy trình, thủ tục thực hiện. Tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, người đứng đầu trong một số lĩnh như vực quản lý quy hoạch, đất đai, quản lý đô thị, đầu tư, tài chính-  ngân sách, chủ động đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất đảm bảo cho sự nghiệp giáo dục. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)