Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Chấp Hành Đảng bộ huyện

Ngày 15/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Đầm Hà khoá XXV đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận, cho ý kiến  chủ trương điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của huyện Đầm Hà. Theo Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 24/2/2023 2023 của  UBND tỉnh về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, huyện Đầm Hà đã được phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất có sự thay đổi so với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Đầm Hà đã được duyệt tại Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình triển khai, một số vị trí, địa điểm chưa phù hợp quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung Thị trấn Đầm Hà mở rộng, quy hoạch phân khu chức năng, chỉ tiêu cần điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và địa phương. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đầm Hà có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập sự ổn định về mặt pháp lý đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, là căn cứ để tiến hành giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường theo hướng sử dụng đất bền vững.

 

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia ý kiến làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đối với chỉ tiêu, nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực; giải pháp thực hiện.v.v.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: thống nhất để UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của huyện Đầm Hà. UBND huyện chỉ đạo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị; ý kiến của Hội đồng thẩm định tỉnh; ý kiến của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo Kết luận số 1104-TB/HU ngày 3/10/2023; bám sát Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định 80/QĐ-TTg ngày 11/2/2023, Quy hoạch vùng huyện, Quy hoạch mở rộng Thị trấn Đầm Hà và yêu cầu phát triển của địa phương; đảm bảo nguyên tắc, quy định về lập quy hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030; đảm bảo tính thống nhất, tổng thể, phù hợp, đặc biệt là khắc phục được những hạn chế, vướng mắc, bất cập của các kỳ quy hoạch trước; một số chỉ tiêu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực phải được cập nhật, điều chỉnh phù hợp. Đảm bảo tỉ lệ che phủ rừng trong từng giai đoạn tỉnh giao và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; các chủ trương về giáo dục, y tế, giao thông vận tải và phát triển kinh tế vùng huyện Đầm Hà. Phát hiện, đề xuất, kiến nghị, báo cáo đối với các vấn đề bất cập; chủ động cập nhật các chỉ tiêu đất đai, điều chỉnh các dự án, xử lí các vấn đề vướng mắc, phát sinh từ thực tiễn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)