Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 2/11, HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 16 để thảo luận và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ chi sự nghiệp giáo dục năm 2023; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 Khu du lịch đảo Núi Cuống tại xã Đại Bình, huyện Đầm Hà đến năm 2040; Tờ trình thông qua báo cáo kết quả giám sát “việc thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mai và dịch vụ, giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện Đầm Hà”.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại kỳ họp

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm tại kỳ họp

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ 16 của HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra, thông qua 7 Nghị quyết với sự đồng thuận 100% của các đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm 2023 và năm 2024 có ý nghĩa quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Do đó, đồng chí đề nghị: các cấp uỷ chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tập trung kiểm điểm tiến độ, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân; triển khai quyết liệt các giải pháp quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo hiệu quả, đúng quy trình thủ tục; công tác chuẩn bị đầu tư; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt thông báo kết luận của cấp uỷ liên quan đến quản lý đất đai, đầu tư công, giao khu vực biển, các đề án, chương trình phát triển kinh tế – xã hội, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, xã, đại biểu HĐND các cấp; HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn khảo sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND cấp mình về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu, kế hoạch kinh tế – xã hội 2 tháng cuối năm 2023 mà Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua, UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2022 của Huyện ủy Đầm Hà về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách và một số cơ chế, giải pháp điều hành ngân sách huyện năm 2023; Kế hoạch kịch bản phát triển kinh tế năm 2023, gắn với chủ đề công tác năm của huyện; thực hiện tốt cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2023 của tỉnh, của huyện; kịch bản thu ngân sách năm 2023. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tăng cường các giải pháp thu ngân sách. nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, người đứng đầu trong một số lĩnh như vực quản lý quy hoạch, đất đai, quản lý đô thị, đầu tư, tài chính-  ngân sách; siết chặt công tác quản lý trên các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý sử dụng tài chính – ngân sách, tài sản công, đất đai, đầu tư; chú trọng công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch; chủ động đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất đảm bảo cho sự nghiệp giáo dục. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)