Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 30/10/2020, HĐND huyện Đầm Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ chuyên đề) thông qua những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện; Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: đây là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa quyết định, tăng cường biện pháp góp phần nâng cao thu ngân sách của địa phương trong năm 2021, đảm bảo đạt các chỉ tiêu mà tỉnh và HĐND huyện giao cho UBND huyện. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu tham dự kỳ họp nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, tập trung thảo luận, thông qua Nghị quyết đảm bảo chất lượng.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận về nội dung của các tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2019; xin phê duyệt bổ sung chủ trương đầu tư các công trình hạ tầng phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện năm 2021; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện về các tờ trình  tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện đề nghị các đại biểu HĐND huyện, các địa phương, đơn vị tập trung thảo luận,  xem xét cho ý kiến vào các tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Đây là kỳ họp có ý nhĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2021, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận và quyết nghị để thông qua nghị quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết tại kỳ họp

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết, thống nhất thông qua 2 nghị quyết liên quan đến việc điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2019, chủ trương đầu tư các công trình hạ tầng phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện năm 2021, những nội dung được quyết nghị tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Quốc Nghị Trung tâm TT&VH Đầm Hà