Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện thông qua 4 Nghị quyết

Ngày 14/9, HĐND huyện Đầm Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ chuyên đề) để quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện; Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: đây là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa quyết định, tăng cường biện pháp, cơ chế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều chỉnh thu chi ngân sách của địa phương, nâng cao tỷ lệ giải ngân và hiệu quả đầu tư công năm 2020. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, phát huy trí tuệ, thảo luận, bàn bạc thông qua Nghị quyết đảm bảo chất lượng, đi vào cuộc sống.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận các báo cáo, tờ trình: Tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020; Tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công năm 2021; Tờ trình về việc  thông qua quyết định chủ trương đầu tư công các công trình, dự án đầu tư công năm 2021; báo cáo kết quả, giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2021 và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện về các tờ trình  tại kỳ họp.

Đại biểu thảo luận

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện đề nghị các đại biểu HĐND huyện, các địa phương, đơn vị đi sâu thảo luận,  xem xét cho ý kiến vào các tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết. Quan tâm, rà soát tiến độ giải ngân các công trình, phát huy vai trò của đại biểu HĐND huyện trong việc giám sát tiến độ, chất lượng các công trình, các quy trình thủ tục liên quan, giám sát công tác vệ sinh môi trường, hoàn nguyên sau thi công. Đây là kỳ họp có ý nhĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, đi thẳng vào vấn đề, quyết nghị những vấn đề khả thi, thông qua nghị quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Tại kỳ họp đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu làm rõ những nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công và khả năng nguồn lực của huyện trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ những nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết, thống nhất thông qua 4 nghị quyết quan trọng liên quan đến việc điều chỉnh vốn, danh mục đầu tu công, kết quả giám sát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn (2016 – 2021), những nội dung được quyết nghị tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)