Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác PCCC tại một số đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

Sáng ngày 14/9, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện đã đi kiểm tra công tác PCCC tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện đã xảy ra một số vụ cháy nhỏ, để đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo huyện đã đi kiểm tra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; Làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi người dân nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Thống kê, rà soát hệ thống giao thông, nguồn nước đảm bảo phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy; Duy trì có hiệu quả lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở; rà soát tất cả các đơn vị , doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, vệ sinh máy móc thiết bị, nhà xưởng, đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh;  Tuyên truyền các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn… đảm bảo an toàn phục vụ phát triển sản xuất.

                               Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)