Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiểm tra, xử lý vi phạm trong nuôi trồng thủy sản trên biển

Sáng ngày 23/12/2021, đồng chí Trần Anh Cường, Phó chủ tịch UBND huyện và Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã đi kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc nuôi trồng thủy sản trên biển.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện và Đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra thực trạng việc nuôi trồng thủy sản tại vùng biển xã Tân Lập và xã Đầm Hà. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn liên ngành của huyện đã phát hiện 4 cơ sở có hành vi vi phạm quy định về nuôi trồng thủy sản, an toàn giao thông đường thủy như: đang tiến hành đóng cọc gỗ xuống đáy biển để nuôi hàu và xử dụng phao xốp không đảm bảo quy chuẩn trong nuôi trồng thủy sản, làm mất an toàn giao thông đường thủy, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Các lồng bè xử dụng phao xốp không đảm bảo quy chuẩn trong nuôi trồng thủy sản Cơ sở nuôi thủy sản đang tiến hành đóng cọc để nuôi hàu

Tàu kéo phao xốp làm mất an toàn giao thông đường thủy

Cùng với kiểm tra, xử lý Đoàn liên ngành của huyện đã tập trung tuyên truyền các quy định của Nhà nước về cho thuê mặt đất, mặt nước để nuôi trồng thủy sản; thực hiện nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định đã được phê duyệt, sử dụng các vật liệu nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định. Đồng chí Trần Anh Cường, Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo UBND các xã ven biển trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường, quyết liệt công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển, yêu cầu các cơ sở nuôi trồng thủy sản sử dụng đúng các vật liệu theo quy chuẩn để làm lồng bè và chấp hành đúng các quy định về xử dụng mặt đất, mặt nước trong quy hoạch nuôi trồng thủy sản.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH