Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện

Ngày 24/6, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Ngọc Thanh- Phó chánh Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Dự buổi làm việc với đoàn có đồng chí Lê Bình Phượng- Phó chủ tịch UBND huyện.

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1538-TB/TU ngày 22/10/2019; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. UBND huyện Đầm Hà thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; xác định công việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải kiên quyết, kiên trì, liên tục. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ 1 tháng 02 lần tiếp trực tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện. Chủ tịch và lãnh đạo UBND huyện Đầm Hà đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc rà soát các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện đông người, phức tạp, thường xuyên tổ chức đối thoại với công dân về các lĩnh vực GPMB, đất đai, chế độ chính sách…trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm các kiến nghị, phản ánh của người dân, đồng thời tìm giải pháp để giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện

Trong 6 tháng đầu năm 2020 tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện đã tiếp 43 lượt công dân, tiếp nhận 18 đơn gồm 17 đơn kiến nghị, phản ánh. Kết quả đã giải quyết 14/18 đơn, còn 04 đơn đang được các cơ quan chuyên môn giải quyết.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Ngọc Thanh- Phó chánh Thanh tra tỉnh đánh giá trong thời gian vừa qua, UBND huyện, các xã, thị trấn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí đề nghị, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền gắn với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kịp thời, chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên các lĩnh vực, nhất là các vụ việc về tranh chấp đất đai ngay từ khi mới phát sinh từ cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trước đó, đoàn đã kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Quảng An, Tân lập và xã Đầm Hà.

                                           CTV.Minh Hải