Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 25/6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 với những kết quả đạt được: Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện chủ đề công tác năm 2020. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự nỗ lực của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, các nhiệm vụ chính trị của huyện trong 6 tháng đầu năm đã cơ bản đảm bảo kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo; tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Thực hiện xong việc sáp nhập địa giới hành chính xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân; sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ công chức viên chức và người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo và đã tổ chức thành công Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng kế hoạch.  Tập trung thực hiện công các cải cách hành chính; năm 2019 chỉ số cải cách hành chính xếp loại xuất sắc, đứng thứ 3 toàn tỉnh; chỉ số SIPAS xếp thứ 4 toàn tỉnh; chỉ số DGI xếp thứ 6 toàn tỉnh. Công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 được tập trung chỉ đạo; thực hiện quyết liệt do vậy đã kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Chương trình nông thôn mới, chương trình 135 được chủ động triển khai tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm chỉ đạo lĩnh vực giáo dục, y tế, hoạt động thăm hỏi, chăm sóc người có công.  Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung: Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2019. Kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020. Điều chỉnh thu, chi ngân sách và đầu tư công năm 2020; danh mục đầu tư công năm 2021; Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2019 – 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2020; Cho ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp HĐND huyện (kỳ họp giữa năm 2020); Tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận: Tổng kết Nghị quyết số 07 – NQ/HU ngày 20/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng thị trấn Đầm Hà đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020; Tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 66 – KL/TW ngày 4/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 – NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; Tổng kết 10 năm Chỉ thị số 48 – CT/TW ngày 22/10/2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên và công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đồng chí chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh các nhiệm vụ trong tâm trong 6 tháng cuối năm 2020: Tập trung chỉ đạo để huyện về đích chương trình nông thôn mới bảo đảm thực chất, bền vững. Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hôi Đảng bộ huyện lần thứ XXV, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp. Quán triệt, triển khai Chỉ thị 45 – CT/TW của Bộ Chính trị về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tập trung ban hành Nghị quyết theo chương trình toàn khóa. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, thực hiện cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, tăng cường quản lý nhà nước trên địa bàn, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung công tác giải phóng mặt bằng. Đối với công tác an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình, giải quyết tranh chấp phát sinh ngay tại cơ sở, thực hiện tháng cao điểm phòng chống ma túy, Chỉ thị số 18 CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  Ban CHQS huyện tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, LLVT đóng quân trên địa bàn tỉnh tập trung hỗ trợ huyện Đầm Hà xây dựng nông thôn mới.

                                                        Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)