Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiểm tra công tác bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 2/6/2022, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025

Qua kiểm tra, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường –TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phường. Trong quá trình chuẩn bị, địa phương đã phát huy dân chủ ở cơ sở, tiến hành các bước hiệp thương đúng theo quy định pháp luật. Nhìn chung số ứng cử viên ra ứng cử chức danh Trưởng thôn, bản, khu phố đều là những người có năng lực, trình độ để đảm đương công việc của thôn, bản, khu phố.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các địa phương lập và công bố danh sách cử tri, công bố danh sách những người ứng cử Trưởng thôn, bản, khu phố; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu; bảo đảm dân chủ, đúng luật; tổng kiểm tra cơ sở vật chất và các phòng bỏ phiếu, đảm bảo an toàn trước, trong và sau bầu cử.

Bí thư Huyện ủy Đỗ Thị Ninh Hường, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Quảng Tân Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tân Bình

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Quảng Lâm

                                                                                 Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)