Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giống Ngô nếp TBM18 mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng hàng năm

Chiều ngày 2/6/2022, Trung tâm DVKTNN huyện phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Seed tổ chức tổng kết mô hình trình diễn giống ngô nếp TBM18 tại xã Tân Bình.

Mô hình được 10 hộ dân tham gia triển khai thực hiện với diện tích 2ha. Qua thời gian trồng, chăm sóc, kết quả cho thấy giống bắp nếp TBM18 bước đầu thích hợp với điều kiện canh tác của địa phương. Thời gian sinh trưởng giống TBM18 ngắn, chống đỗ ngã tốt; thân bắp đến ngày thu hoạch vẫn xanh, tươi, có thể tận dụng là thức ăn dinh dưỡng cho trâu bò. Bắp to dài 17-19 cm, độ đồng đều cao, chất lượng dẻo, ngọt, thơm đặc trưng. Khả năng chống chịu sâu bệnh hại tốt nên năng suất đạt cao, năng suất bắp tươi đạt trung bình 15-17 tấn/ha, lợi nhuận của sản xuất ngô nếp TBM18 cao hơn 24 triệu đồng/ha so với giống đối chứng HN88. Giống ngô nếp TBM18 có thể trồng được nhiều vụ trong năm, thích hợp trong chuyển đổi cây trồng ở địa phương,…

Các địa phương thăm quan mô hình khảo nghiệm giống ngô nếp TBM18 tại xã Tân Bình

Với những kết quả đạt được bước đầu trồng ngô, các hộ tham gia mô hình khảo nghiệm tin tưởng giống ngô nếp TBM18 sẽ mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho nông dân trên địa bàn huyện Đầm Hà. Người dân có thêm lựa chọn giống ngô nếp mới năng suất cao hơn các giống cũ để bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng hàng năm, góp phần phát triển kinh tế nâng cao thu nhập.

Quốc Nghị