Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm của các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản

Ngày 25/6/2019, Đoàn kiểm liên ngành của huyện đã tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm của các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản  trên địa bàn huyện.

Trong đợt này, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện sẽ tập trung kiểm tra các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản ở các xã ven biển như xã Đầm Hà, Tân Lập, Tân Bình và xã Đại Bình. Nội dung kiểm tra gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ tương đương, các giấy tờ liên quan khác; kiểm tra các biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn theo quy định. Đồng thời đoàn liên ngành cũng hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình và cá nhân thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm vệ sinh thú ý, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, đặc biệt là hướng dẫn về hệ thống ao xử lý nước thải, phương pháp xử lý nước thải.

Kiểm tra thuốc dùng để xử lý ao và nước nuôi tôm

Qua kiểm tra, nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là cơ sở, hộ gia đình, cá nhân nuôi tôm không chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, từ đó góp phần bảo vệ môi trường nước, hạn chế dịch bệnh và tăng hiệu quả cho người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà