Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiểm điểm tiến độ triển khai công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Ngày 7/9, Tiểu ban Tuyên truyền – Khánh tiết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp. Các địa phương dự họp thông qua đường truyền trực tuyến.

Dự tại điểm cầu Đầm Hà có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh đã được triển khai tích cực. Trong đó tập trung đẩy mạnh, tăng cường thời lượng đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội của các sở, ngành, địa phương; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, ấn phẩm phản ánh đậm nét về việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, những kết quả phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; hướng dẫn, tuyên truyền người dân tham gia góp ý về dự thảo văn kiện, báo cáo chính trị Đại hội. Các cơ quan báo chí Trung ương  tăng cường tuyên truyền về các sự kiện trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan: đã thực hiện in, cấp phát trên 3.500 bộ áp phích tuyên truyền tới các địa phương, đơn vị trên địa bàn; lắp đặt 15 cụm mô hình cổ động tại các khu vực trung tâm. Các địa phương đang tích cực triển khai, hoàn thiện việc dựng pano cổ động, băng rôn, khẩu hiệu; treo cờ Tổ Quốc trên các tuyến đường, khu dân cư.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động; tuyên truyền các cơ quan, đơn vị, các hộ dân treo cở Tổ quốc theo đúng hướng dẫn; tăng cường tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, hải đảo; hoàn thành việc trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan xong trước ngày 12/9; tăng thời lượng thông tin về các hoạt động, phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi, phân khởi chào mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy báo cáo tiến độ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn huyện

Ngay sau cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã quán triệt, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Khẩn trương hoàn thiện công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền trên các phương triện thông tin, mạng xã hội. Trung tâm TT&VH huyện xây dựng các tin bài, phóng sự, clip, các hình ảnh liên quan đến Đại hội; tăng cường thời lượng, đổi mới, nâng cao hiệu quả chương trình phát thanh địa phương. Các xã, thị trấn, các cơ quan đẩy mạnh công tác chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh môi trường; thực hiện nghiêm việc treo cờ Tổ Quốc; duy trì thực hiện sinh hoạt chính trị thông qua nghi thức Chào cờ vào thứ 2 hàng tuần.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)