Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2021

Sáng ngày 13/9/2021, tại Trung tâm Chính trị, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – an ninh (QP-AN) huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho cán bộ đối tượng 4 năm 2021.

Trong thời gian 5 ngày (từ 13/9-17/9/2021), 47 học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề cơ bản như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam  về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của luật Quốc Phòng, An ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục QP-AN, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Đại biểu và học viên tham dự khai mạc

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP-AN của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, học viên viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng 4 theo quy định.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH