Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị nghe UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện một số Nghị quyết của HĐND huyện năm 2021

Quang cảnh hội nghị
Sáng ngày 13/9/2021, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị nghe UBND huyện báo cáo kết quả triển khai, thực hiện một số Nghị quyết của HĐND huyện năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường-TUV, Bí thư Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; cac Ban, Tổ Đại biểu HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe UBND huyện báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 25/12/2020 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; Nghị quyết số 27 ngày 25/12/2020 về dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách và một số cơ chế, giải pháp điều hành ngân sách huyện năm 2021 và Nghị quyết số 28 ngày 25/12/2020 về thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2021. Theo đó, 9 tháng năm 2021 các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế đều tăng so với cùng kỳ, giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 3.840 tỷ đồng, đạt 68%KH, bằng 117,4%CK; chương trình xây dựng NTM, giảm nghèo được chủ động triển khai tích cực; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn… Công tác thu ngân sách trên địa bàn cơ bản đạt kịch bản xây dựng của huyện theo KH tỉnh giao và tăng so với cùng kỳ, trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước đến hết tháng 9 đạt 136.276 triệu đồng đạt 107% dự toán tỉnh giao, tăng 92,63% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách nhà nước đến 31/8/2021 đạt 407.212 triệu đồng, bằng 75,9% dự toán tỉnh giao. UBND huyện đã quyết liệt, chủ động trong phân bổ, điều hòa nguồn vốn đảm bảo tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của tỉnh; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thi công các công trình, dự án năm 2021; đến ngày 31/8/2021 đã thực hiện giải ngân 282.899/398.783 triệu đồng, đạt 70,94%KH vốn, đạt 79,9% vốn cấp của Trung ương, tỉnh và ngân sách huyện.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường-TUV, Bí thư Huyện ủy, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường-TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá, ghi nhận sự cố gắng của UBND huyện trong công tác điều hành ngân sách, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản, đã bám sát các NQ của HĐND huyện thực hiện công tác thu chi ngân sách đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp tình hình phát triển KT-XH của từ huyện đến xã. Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND huyện cần có báo cáo đánh giá về kiểm đếm việc thực hiện các NQ của Hội đồng trong 9 tháng năm 2021; cần có khảo sát chi tiết hơn, đầy đủ hơn trong quá trình thực hiện các nội dung của các Nghị quyết đã ban hành; đối với các quy hoạch cần có sự giám sát lại để đánh giá thực trạng và có giải pháp thực hiện; cần có rà soát, giám sát quá trình thực hiện đối với  chương trình xây dựng NTM, đầu tư công. Việc xây dựng, triển khai thực hiện một số đề án trên địa bàn huyện cần có việc khảo sát quá trình thực hiện. Các Tổ đại biểu HĐND huyện thường xuyên giám sát việc thực hiện, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri để nắm bắt tình hình thực tế và có đề xuất giải quyết; các cơ quan, đơn vị có liên quan đến các vấn đề triển khai thực hiện các NQ của HĐND huyện cần tập trung rà soát lại nhiệm vụ để xem có vướng mắc, bất cập thì đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề. Đề nghị tăng cường, nâng cao hiệu quả của thành viên các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện, vận hành tốt cơ chế hoạt động của HĐND huyện.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đề nghị trong 3 tháng cuối năm UBND huyện cần tiếp tục quyết liệt trong công tác thu ngân sách trên địa bàn để đảm bảo đạt chỉ tiêu tỉnh giao; tiếp tục quan tâm giải ngân vốn đối với các công trình còn tồn đọng lại của năm trước, đảm bảo giải ngân vốn đối với các công trình trong năm 2021 theo đúng KH đã đề ra. Đối với công tác giảm nghèo, chương trình xây dựng NTM UBND huyện cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn phát triển KT-XH trong quý IV theo KH, đảm bảo sát tình hình thực tế của huyện. Đối với các khoản thu chưa đạt tiến độ UBND huyện cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn tập trung đảm bảo thu đủ theo KH. UBND huyện, các phòng ban, các xã, thị trấn, các Ban HĐND tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các NQ của HĐND huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo. HĐND huyện, các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện cần tăng cường giám sát quá trình triển khai thực hiện các NQ của HĐND huyện, các dự án, công trình tại cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch Covid-19; UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các NQ của HĐND huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng điền tên