Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai mạc kỳ thi tuyển lãnh đạo, quản lý năm 2023

Sáng ngày 22/9/2023, Huyện ủy Đầm Hà tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Nội vụ và Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình năm 2023. Dự khai mạc có đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó chủ tịch HĐ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình; đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện.

Tại đây, Ban Tổ chức Huyện ủy đã công bố các Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Nội vụ và Hội đồng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình và các Quyết định thành lập Ban Giám sát thi tuyển; Ban coi thi, giúp việc các Hội đồng thi tuyển.

Các đại biểu, thí sinh tham dự lễ khai mạc kỳ thi tuyển lãnh đạo quản lý

Tham gia kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Nội vụ và Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình có 10 ứng cử viên, trong đó, có 03 ứng cử viên tham gia dự thi chức danh Phó Trưởng phòng Nội vụ và 07 ứng cử viên tham gia dự thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình. Các ứng cử viên tham gia dự thi đều là công chức, viên chức các đơn vị thuộc huyện và đều đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Nội dung thi tuyển gồm 2 phần: thi viết kiến thức chung, sát hạch trình độ ngoại nữ và thi trình bày Đề án. Ngay sau khai mạc, các thí sinh tham gia phần thi viết với thời gian làm bài 180 phút, nội dung trình bày kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý, về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Phó Trưởng phòng Nội vụ và Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình và một số nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Điểm của thi viết kiến thức chung và sát hạch trình độ ngoại nữ được tính theo thang điểm 100. Ứng viên tham dự thi có kết quả từ 50 điểm trở lên của mỗi phần thi sát hạch trình độ ngoại ngữ và thi kiến thức chung mới được tham gia phần thi trình bày Đề án.

Các thí sinh tham gia phần thi viết kiến thức chung

Kỳ thi này là để phát hiện, lựa chọn được những người có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý Phòng Nội vụ huyện, Trường THCS Tân Bình, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ. Đây là cơ hội để các thí sinh thể hiện năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kiến thức chuyên môn tích lũy được qua thực tiễn công tác tại các cơ quan, đơn vị.

Quốc Nghị