Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai mạc kỳ sát hạch chất lượng viên chức cấp huyện năm 2020

Ngày 7/11/2020, huyện Đầm Hà tổ chức khai mạc kỳ sát hạch chất lượng viên chức cấp huyện năm 2020. Dự buổi khai mạc có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Kỳ sát hạch chất lượng viên chức năm nay có sự tham của 60 viên chức, trong đó gồm 12 viên chức quản lý và 48 viên chức chuyên môn đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và còn ít nhất 2 năm công tác đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. Các viên chức tham gia sát hạch phải hoàn thành 2 phần thi gồm thi kiến thức chung và kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành với nội dung về kiến thức, sự hiểu biết về hệ thống chính trị, công tác Đảng, đoàn thể, quản lý dịch vụ công; Luật viên chức; kiến thức về nghiệp vụ chuyên ngành; trình độ tin học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Hội đồng sát hạch phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc kỳ sát hạch, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Hội đồng sát hạch nhấn mạnh kỳ sát hạch viên chức cấp huyện năm 2020 nhằm đánh giá chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực của đội ngũ viên chức huyện; kết quả kỳ sát hạch là căn cứ để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng  và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho đội ngũ viên chức huyện. Đồng chí mong muốn các viên chức tham gia kỳ sát hạch bình tĩnh, tự tin để đạt kết quả cao nhất.

Viên chức dự thi phần thi kiến thức chung

Qua kỳ sát hạch lần này nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của đội ngũ viên chức; qua đó, tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ viên chức huyện trong việc tự học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ trong thời kỳ đổi mới.

Quốc Nghị – trung tâm TT&VH Đầm Hà