Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V

Ngày 13/7, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 7 để đánh giá kết quả kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và quyết nghị thông qua một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội,  LLVT; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa V có nhiều nội dung quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa kịp thời các giải pháp thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện thành các nghị quyết của HĐND huyện về chủ trương, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện giai đoạn 2021 – 2025 cũng như hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022. Do đó, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp tiếp tục tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận và quyết định những nội dung trọng tâm, thông qua Nghị quyết đảm bảo chất lượng, đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành; góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của huyện phát triển, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân gửi đến kỳ họp.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo tình hình kinh tế xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng, mặc dù gặp nhiều khó khăn song huyện đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế của huyện duy trì và tăng trưởng tốt. Giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 3.330 tỷ đồng, bằng 48,19% KH, tăng 22,6% CK. Trong đó: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.360 tỷ đồng, bằng 48,9% KH, tăng 20,1% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB đạt 920 tỷ đồng bằng 44,2% KH  tăng 12% CK; tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 1.050 tỷ đồng bằng 51,2% KH  tăng 21,8% CK. Thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 30/6/2022 đạt 80.579 triệu đồng, bằng 42% dự toán tỉnh giao; bằng 35% dự toán huyện giao, bằng 135% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP được chủ động triển khai tích cực. Huyện đã hoàn thiện và nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét, công nhận 3 xã Đầm Hà, Tân Lập và xã Quảng Tân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu năm 2021; hướng dẫn các xã Đại Bình, Tân Bình và Dực Yên nâng chất chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu năm 2022. Huyện đã đạt 6/9 tiêu chí, 27/38 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Công tác quy hoạch, GPMB, xây dựng cơ bản được đẩy mạnh. Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp được quan tâm. Trong 6 tháng, đã thành lập mới 15/16 doanh nghiệp, 1/5 hợp tác. Công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính; tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thanh tra, tư pháp được tăng cường. Các chỉ số về cải cách hành chính sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Hệ thống chính quyền được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư. An sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,99%. Huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố năm 2022 – 2025. Công tác quốc phòng an ninh, trật tự ATXH được giữ vững.

Đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm_ phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

6 tháng cuối năm 2022, huyện tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thích ứng linh hoạt, an toàn phòng chống dịch Covid-19; phát triển kinh tế bền vững; đảm bảo an sinh xã hội. Phấn đấu giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực cả năm đạt 6.910 tỷ đồng; trong đó: sản xuất Nông lâm thuỷ sản đạt 2.780 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp, TTCN, xây dựng đạt 2080 tỷ đồng; Thương mại – dịch vụ đạt 2050 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 241.200 triệu đồng; xã Đại Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã Tân Bình, Dực Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; giảm 109 hộ nghèo và 228 hộ cận nghèo.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe một số báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, các Ban HĐND, UBMTTQ huyện; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách, thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình của UBND huyện về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2023; Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện; Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về thành lập đoàn giám sát năm của HĐND huyện; Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa V; Báo cáo tổng hợp các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V; Báo cáo về các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện đã được Thường trực HĐND huyện thống nhất với UBND huyện để triển khai giữa 2 kỳ họp HĐND huyện; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021; Báo cáo kết quả giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện Đầm Hà, giai đoạn 2018-2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Các báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe đại biểu HĐND tỉnh tại huyện thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tai kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền huyện cần tiếp tục tập trung phấn đấu hoàn thành cao nhất “mục tiêu kép”, thích ứng linh hoạt, an toàn phòng chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội. Tập trung các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp, các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; đảm bảo các chỉ tiêu thu ngân sách; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường các giải pháp thực hiện các Nghị quyết về đầu tư; quan tâm giải quyết kiến nghị của nhân dân. Đối với các báo cáo tại kỳ họp cần rà soát, đánh giá sâu thêm về kết quả, nguyên nhân, giải pháp trong thời gian tới. Đối với nội dung chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp cần lựa chọn các vấn đề trọng tâm, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND; thảo luận đề ra các giải pháp phù hợp.

Buổi chiều các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Ngày mai, 14/7, kỳ họp sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)