Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 12/7, Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện đã tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Đầm Hà đã bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng CSXH tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, tập trung chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các phòng ban, các tổ chức Hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng và đạt được những kết quả tích cực: tổng nguồn vốn đến đạt 266.747 triệu đồng, tăng 12.376 triệu đồng so với 31/12/2021; doanh số cho vay 58.561 triệu đồng, bằng 155,6% CK. Có 876 lượt khách hàng được vay vốn; tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay giải quyết việc làm 41.700 triệu đồng/545 lao động; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường 3.473 triệu đồng/219 công trình nước sạch, VSMT; cho vay 3 chương trình nghèo 5.810 triệu đồng/76 hộ. Doanh số thu nợ 46.075 triệu đồng bằng 163,9% CK. Tổng dư nợ 17 chương trình tín dụng đạt 266.747 triệu đồng/4.205 khách hàng vay vốn. Hoạt động ủy thác 6 tháng đầu năm với dư nợ ủy thác đạt 265.108 triệu đồng với 3.847 hộ vay vốn chiếm 99,4% tổng dư nợ thông qua 109 tổ TK&VV.

Chất lượng tín dụng ngày càng được duy trì ổn định,  duy trì không có nợ quá hạn và nợ khoanh, tiếp tục duy trì có hiệu quả 9/9 điểm giao dịch xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận tín dụng chính sách của Chính phủ, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, giúp người dân  đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung thảo luận, trao đổi, bàn giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế và các đề xuất, kiến nghị để triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay.

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện kết luận cuộc họp

Sáu tháng cuối năm 2022, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện liên quan đến chính sách tín dụng xã hội trên địa bàn; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm chương trình phục hồi  và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh  năm 2022, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng được giao; thực hiện tốt công tác giao dịch xã gắn với công tác phòng chống dịch covid 19; Tập trung tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội mới đến các đối tượng thụ hưởng. Tăng cường tuyên truyền huy động tiền gửi tiết kiệm để tạo nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

                                                          Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)