Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 23/7/2021, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm) để thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và quyết nghị các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, LLVT; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa V được tiến hành ngay sau khi huyện Đầm Hà hoàn thành công tác xây dựng bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên cơ sở có sự chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, theo đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao. Đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm. Tại kỳ họp này, HĐND huyện xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền nhằm cụ thể hóa kịp thời các chủ trương Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV thành các nghị quyết của HĐND huyện về chủ trương, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện giai đoạn 2021 – 2025 cũng như hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận và quyết định những nội dung trọng tâm, thông qua Nghị quyết đảm bảo chất lượng, đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành, góp phần quyết định vào thành công của kỳ họp.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo tình hình kinh tế – xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, 6 tháng đầu năm UBND huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện tốt công tác phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cử đạt 100%. Với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch cùng kỳ: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.132 tỷ đồng, bằng 45,8% KH, tăng 3,4% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB đạt 722 tỷ đồng bằng 51,9% KH, tăng 27,6% CK; giá trị sản xuất thương mại và Dịch vụ đạt 862 tỷ đồng, bằng 48,2% KH, tăng 19,7% so với CK; thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 15/7 đạt 100.938 triệu đồng, bằng 79% dự toán tỉnh giao, bằng 56% dự toán huyện giao, tăng 281% so với cùng kỳ… Chương trình giảm nghèo, chương trình nông thôn mới được chủ động triển khai tích cực: các xã Tân Bình, Đầm Hà, Dực Yên, Quảng Tân được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, hiện nay huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh, bộ Nông nghiệp & PTNT thẩm định, công nhận huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,14% xuống còn 0,118%, hộ cận nghèo giảm từ 1,58% xuống còn 1,4%, trên địa bàn huyện 06/9 đơn vị hành chính không còn tỷ lệ hộ nghèo; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm; công tác tiếp dân, thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, giải quyết; chỉ đạo sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND huyện. Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ công chức viên chức và người lao động khi thực hiện sáp nhập. Tập trung chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh Covid -19, thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng, cách ly dịch bệnh.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả kinh tế xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành thu, chi ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư vào địa bàn trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, tài nguyên môi trường, trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng; triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nần cao, kiểu mẫu; đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm cho lao động và quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Các đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tình hình  thu chi, ngân sách; kế hoạc đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phê duyệt danh mục đầu tư công năm 2022; quyết toán thu chi ngân sách năm 2020; công tác xây dựng chính quyền, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng các báo cáo, tờ trình quan trọng khác. Đồng thời, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ về nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết đã trình tại kỳ họp.

Các đại biểu thảo luận tại Tổ về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết đã trình tại kỳ họp

Buổi chiều, kỳ họp sẽ tiếp tục chương trình thảo luận tại hội trường về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; giải trình, chất vấn và trả lời chất, thông qua một số nội dung quan trọng và bế mạc kỳ họp.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà