Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa IV

Sáng ngày 24/12, HĐND huyện Đầm Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 17, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;  Đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện, LLVT, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh:`năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức  do dịch bệnh covid 19 gây ra, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, ngành, LLVT, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, Đầm Hà đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội; tập trung chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng. kinh tế của huyện tiếp tục duy trì và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ. Kỳ họp này HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025. Đây là kỳ họp rất quan trọng, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp, sôi nổi thảo luận, dân chủ bàn bạc, thống nhất và quyết nghị thông qua các nghị quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phát biểu khai mạc kỳ họp

Đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Theo đó, tình hình kinh tế – xã hội trong huyện duy trì ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 2.276 tỷ đồng, đạt 105,8%KH, tăng 17,4% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, xây dựng ước đạt 1.169 tỷ đồng bằng 100,2%KH, tăng 4,1%CK; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.552 tỷ đồng, tăng 15,5% CK. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 112.505 triệu đồng, đạt 180% dự toán tỉnh giao, bằng 153% dự toán huyện giao, tăng 76,5% CK.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản và giải ngân đạt tiến độ tỉnh giao. Chương trình 135 được chủ động triển khai tích cực đảm bảo kế hoạch. Công tác giảm nghèo được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đã giảm được 33 hộ nghèo, vượt kế hoạch tỉnh giao 15 hộ, đạt 220%KH, đến nay 6 xã, thị trấn không còn hộ nghèo.

Thực hiện sáp nhập địa giới hành chính xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn. Tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính, năm 2019 chỉ số CCHC xếp loại xuất sắc, đứng thứ 3 toàn tỉnh; chỉ số SIPAS xếp thứ 4 toàn tỉnh, chỉ số DGI xếp thứ 6 toàn tỉnh. Công tác GPMB các dự án công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội cơ bản hoàn thành, tiêu biểu là chỉ đạo thực hiện quyết liệt chiến dịch “30 ngày đêm” dự án án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sau điều chỉnh.

Công tác phòng chống dịch covid 19 được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt do vậy kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, khẩn trương triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh; an sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm chỉ đạo lĩnh vực giáo dục, y tế, hoạt động thăm hỏi, chăm sóc người có công, quốc phòng an ninh, trật tự ATXH được đảm bảo.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, tình hình  thu chi, ngân sách năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công, trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, về điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch, xây dựng vùng huyện Đầm Hà; quy hoạch mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030; công tác xây dựng chính quyền, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, công tác chấp hành pháp luật trên địa bàn ….

Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả thu chi ngân sách năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

Đại biểu tham gia thảo luận tại tổ

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2020. Đồng chí cũng nêu rõ những  hạn chế cần khắc phục, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025; Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm 2021 của huyện “Giữ vững địa bàn an toàn và tốc độ phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; tích hợp, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch, nâng chất tiêu chí nông thôn mới, chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện”. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị xác định quyết tâm chính trị cao, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành thắng lợi mục tiêu kép, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị ngày từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân sách. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với nông thôn mới, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo theo hướng bền vững. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tập trung xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH.

Về điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch mở rộng thị trấn Đầm Hà; quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, đại biểu cần tập trung nghiên cứu cho ý kiến đánh giá về điều kiện, thực trạng phát triển và đề xuất các ý tưởng cho giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu HĐND huyện nêu cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung vào những vấn đề lớn, vấn đề khó, giành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu, thảo luận, thẳng thắn, nghiêm túc xem xét sự cần thiết, tính hợp pháp và tình hình thực tế gắn với các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để Nghị quyết thông qua được thực hiện hiệu quả khi đưa vào triển khai. Phát huy những thành quả đạt được năm 2020, đồng chí kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đầm Hà tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các Nghị quyết quan trọng của HĐND huyện được thông qua tại kỳ họp, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021.

Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa IV sẽ diễn ra trong 2 ngày 24- 25/12/2020. Trung tâm TT&VH huyện sẽ tiếp tục thông tin về kỳ họp.

                              Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)