Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2024

Thực hiện chương trình hành động số 19-CTr/TU (ngày 30/9/2022) của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 23 của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW (ngày 16/6/2022) Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Chiều ngày 28/5, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2024. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Hoa, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và 75 học viên tham gia lớp Sơ cấp.

Trong thời gian một tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn với các nội dung về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng. Chương trình học gồm 18 chuyên đề với hoạt động đi thực tế và kiểm tra: nội dung cơ bản về triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và những vấn đề cơ bản về lịch sử, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam…Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, trao đổi và tiếp thu kiến thức các chuyên đề, học viên sẽ được cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh trong nước và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Hoa, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đề nghị cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, trên cơ sở nội dung bài giảng, giảng viên phải gắn lý luận với thực tiễn, có nhiều ví dụ minh họa, có liên hệ thực tiễn để cho học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đối với các học viên của lớp học cần xác định rõ ý thức, trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào đã được lựa chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phải nỗ lực khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc khoa học để tham dự các buổi học đầy đủ, thực hiện nghiêm nội quy, quy định của Trung tâm Chính trị huyện và của lớp học đề ra; cần tích cực trao đổi, thảo luận, nghiên cứu bài học để đạt kết quả cao nhất; phấn đấu kết thúc khóa học 100% học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và đạt kết quả cao nhất.

Các đại biểu tham dự lớp học

Lớp học nhằm nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy cho cán bộ, đảng viên phục vụ công tác;  tư duy đổi mới và bản lĩnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, các học viên đủ điều kiện được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị theo quy định.

                                                                                Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)