Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở đợt 1 năm 2020

Sáng ngày 27/7/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở đợt 1, năm 2020. Dự lễ khai giảng có đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, Ban xây dựng Đảng.

Trong thời gian 4 ngày (từ 27-30/7/2020), 90 đồng chí học viên là các đồng chí Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, bản, khu phố; Phó bí thư chi bộ (hoặc chi ủy viên) của các chi bộ thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu 6 chuyên đề cơ bản về nghiệp vụ công tác Đảng ở chi bộ như: Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Công tác đảng của chi ủy, Bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa, con người; quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở. Công tác đảng của chi ủy, Bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; bảo đảm quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế – xã hội. Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng chi bộ Đảng, qua đó, triển khai thực hiện và xử lý các vấn đề ngay từ chi bộ theo đúng nguyên tắc và Điều lệ Đảng, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ Đảng dưới cơ sở, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà