Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt II năm 2023

Ngày 3/11, Trung tâm Chính trị huyện Đầm Hà tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện dự và chỉ đạo khai giảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – UV BTV HU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện phát biểu tại buổi khai giảng

Trong thời gian học tập, từ ngày 03 đến 09/11, các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề với những nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tác tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các đảng viên mới sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập; đồng thời qua khóa học nhằm giúp cho các tổ chức cơ sở Đảng xem xét, đề nghị công nhận là đảng viên chính thức sau 1 năm rèn luyện, phấn đấu của đảng viên mới.

                                                                          Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)