Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I

Ngày 14/7/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ và Văn phòng Huyện ủy tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đợt I năm 2020 cho 55 đảng viên mới.

Trong thời gian 8 ngày (từ mùng 14 đến 21/7/2020), các học viên được các giảng viên truyền đạt 10 chuyên đề theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội…. Ngoài ra, các học viên còn được thông tin về tình hình thời sự, những chủ trương, chính sách mới; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc đợt bồi dưỡng, các học viên sẽ làm bài thu hoạch cuối khoá, đánh giá kết quả nhận thức làm căn cứ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà