Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn giám sát của Ban Dân vận tỉnh ủy làm việc với huyện Đầm Hà

Ngày 14/7, Đoàn giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Ngọc Tuấn – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà về kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Quyết định số 40-QĐ/TU ngày 5/11/2010 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 5/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới”.

Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng, Mặt trân Tổ Quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và các đơn vị liên quan.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị, Quyết định số 40 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 5/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các Tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận được chú trọng, có nhiều đổi mới, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến. Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND các cấp, các cơ quan Nhà nước với MTTQ và các đoàn thể trong công tác dân vận đi vào nề nếp. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở được kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động.Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các loại hình được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có tiến bộ; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; chú trọng việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khó khăn, bức xúc nảy sinh; nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận và phong cách, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, quan hệ với nhân dân có chuyển biến nhất định; sự phối hợp trong công tác dân vận giữa các ngành, lực lượng vũ trang với Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội chặt chẽ hơn; các phong trào thi đua yêu nước gắn với phát huy dân chủ ở cơ sở và xây dựng điển hình “Dân vận khéo” đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến về một số vấn đề liên quan đến xây dựng mô hình dân vận khéo, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; công tác kiểm tra giám sát; quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ làm công tác dân vận.v.v. Huyện Đầm Hà cũng đã đề xuất, kiến nghị vấn đề: quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp, tổ chức thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm các mô hình “dân vận khéo” có hiệu quả trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Ngọc Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả huyện Đầm Hà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, huyện Đầm Hà cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chiến dịch “30 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; rà soát, đáh giá chất lượng, kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân; duy trì, phát huy hiệu quả công tác giao ban cấp ủy, đối thoại với nhân dân; phát huy vai trò của Ban thanh tra, Ban giám sát cộng đồng. Đối với các nội dung kiến nghị của huyện, Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp đề xuất trình Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Trước đó, Đoàn giám sát Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với xã Tân Bình về kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) Quyết định số 40-QĐ/TU ngày 5/11/2010 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 5/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)