Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kết quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn xã Tân Lập tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Để đảm bảo tình hình ANTT dịp Tết Dương lịch năm 2024 và thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn xã Tân Lập, ngay từ đầu tháng 12/2023, lực lượng Công an xã đã phối hợp với UBND xã tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời, lực lượng Công an xã đã phối hợp với các thôn tổ chức cho các hộ dân trên địa bàn xã ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và “đèn trời”. Nội dung cam kết tập trung vào một số nội dung chính:

– Không sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ; pháo hoa nổ.

– Không mua bán, tàng trữ và sử dụng thuốc nổ (lấy từ loại bom, mìn, đạn, lựu đạn …) và vật liệu nổ các loại để sản xuất pháo, thuốc pháo.

– Không mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và “đèn trời”.

– Không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây tiếng nổ thay cho pháo; không sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo, đốt, thả “đèn trời” trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

– Không tham gia mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ trên địa bàn.

– Tích cực tham gia cùng với chính quyền và Nhân dân địa phương phát hiện tốt giác và đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi của mọi tổ chức, cá nhân vi phạm về những nội dung nêu trên.

Thông qua việc tuyên truyền, vận động đã giúp Nhân dân trên địa bàn xã Tân Lập nâng cao nhận thức về Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cầm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt và thả “đèn trời”. Từ đó, Nhân dân trên địa bàn xã đã hưởng ứng và tự nguyện giao nộp 24 quả pháo trứng, 03 vũ khí các loại.

Công an xã Tân Lập